تبلیغات
نجوم و فضا - لبخند کیهانی!
تلسکوپ فضایی هابل تصویر متفاوتی از یک خوشه ی کهکشانی منتشر کرده است که در نگاه اول به نظر می رسد یک چهره ی خندان در تصویر است.
در این عکس یک خوشه ی کهکشانی به تصویر کشیده شده است که دو نقطه ی روشن شبیه چشم و یک نقطه ی شبیه بینی و یک منحنی از نور شبیه به دهان یک چهره ی خندان دیده می‌شود. دو نقطه ی روشن چشم ها، دو کهکشان با میلیارد ها ستاره را نشان می‌دهد. خط منحنی از نور که در تصویر شبیه به لبخند است در واقع تأثیر پدیده ی اثر گرانشی است.
بنابر نظریه ی نسبیت عام اینشتین، نور هنگام گذر از کنار اجرام بسیار پر جرم دچار خمیدگی می شود و به همین خاطر کهکشان‌ ها می‌توانند همچون یک عدسی بسیار بزرگ ظاهر شوند که تحت تأثیر گرانش آن ها نور خمیدگی پیدا می کند. در واقع هنگامی که نور  اجرام بسیار دور تر در فضا از کنار کهکشان‌ها عبور می‌کند، به سمت دیگر هدایت شده و منحرف می‌شود، درست مانند هنگامی که نور از یک عدسی عبور می‌کند و تقویت می‌شود.
منجمان از عدسی های گرانشی برای پیدا کردن اجرام پر جرم بسیار دور که ممکن است تا کنون کشف نشده باشند، استفاده می‌کنند. این اجرام ممکن است خوشه های کهکشانی دور تر، سیاه چاله و حتی نشانه هایی از ماده ی تاریک باشد.
در این تصویر زیبای هابل خوشه ی کهکشانی و منبع نوری که تحت تأثیر گرانش کهکشان قرار گرفته است، از دید تلسکوپ هابل در یک مسیر قرار گرفته اند و نتیجه چنین تصویری شده است.

لبخند کیهانی!
در این تصویر به نظر می رسد خوشه ی کهکشانی SDSS J1038 + 4849 به دوربین تلسکوپ هابل لبخند زده است.

منبع: وبسایت ماهنامه ی نجوم | www.nojum.ir
طبقه بندی: اطلاعات نجومی،

برچسب ها: لبخند کیهانی!، تصویر لبخند یک خوشه کهکشانی، تصویر جالب تلسکوپ هابل، تلسکوپ هابل،  
تاریخ : جمعه 1394/09/6 | نویسنده : آرشاویر فتاحی | نظر بدهید _ تعداد نظرات:

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز