تبلیغات
نجوم و فضا - تصاویر اختصاصی وبلاگ
تصاویر نجومی اختصاصی و تهیه شده توسط وبلاگ نجوم و فضا در این صفحه نمایش داده می شوند. تصاویر جدید همواره در اولویت هستند و در بالای تصاویر قبلی نمایان می شوند.

لوگوی (آرم) وبلاگ نجوم و فضا
لوگوی (آرم) وبلاگ نجوم و فضا
نام و نام خانوادگی طراح لوگو: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: لوگو
دستگاه های استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لب تاب - Dell، تبلت - Samsung Galaxy Note 10.1

پارسک
پارسک
نام و نام خانوادگی داخل نویس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: اینفوگرافی (داخل نویسی)
دستگاه های استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لپ تاپ - Dell و تبلت - Samsung Galaxy Note 10.1

خورشید پر نور
خورشید پر نور
نام و نام خانوادگی عکاس: تینا مومنی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy Note 3

ماه در نقطه ای دور
ماه در نقطه ای دور
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

ماه کم فروغ
ماه کم فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید بزرگ و پر فروغ
خورشید بزرگ و پر فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در حال غروب
خورشید در حال غروب
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید به صورت یک نقطه ی کوچک
خورشید به صورت نقطه ای کوچک
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در پشت کوه
خورشید در پشت کوه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید پر نور
خورشید پر نور
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

هلال کامل ماه
هلال کامل ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

غروب خورشید
غروب خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: سواحل جزیره ی کیش
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy Note 3

ماه
ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

ماه پر فروغ
ماه پر فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

غروب خورشید
غروب خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان گیلان - شهرستان لنگرود
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید زیبا و درخشان
خورشید زیبا و درخشان
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان گیلان - شهرستان لنگرود
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

هلال باریک ماه
هلال باریک ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

تصویری زیبا از ماه درخشان
تصویری زیبا از ماه درخشان
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در پشت ابر ها
خورشید در پشت ابر ها
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

لوگوی وبلاگ نجوم و فضا
لوگوی وبلاگ نجوم و فضا
طراح لوگو: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: لوگو
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لپ تاپ - Dell

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز