تبلیغات
نجوم و فضا - گالری وبلاگ
تصاویر نجومی ارسال شده توسط شما به وبلاگ نجوم و فضا، همراه با مشخصات خودتان و تصاویر اختصاصی وبلاگ، در این بخش قرار می گیرند. توجه کنید که تصاویر به ترتیب تازگی اولویت بندی می شوند؛ یعنی تصاویر جدید تر همواره در بالای عکس های قدیمی نمایش داده می شوند. در صورتی که مایلید تصاویر نجومی شما نیز در این وبلاگ نمایان شوند، اینجا را کلیک کنید.

لوگوی (آرم) وبلاگ نجوم و فضا
لوگوی (آرم) وبلاگ نجوم و فضا
نام و نام خانوادگی طراح لوگو: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: لوگو
دستگاه های استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لب تاب - Dell، تبلت - Samsung Galaxy Note 10.1

پارسک
پارسک
نام و نام خانوادگی داخل نویس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: اینفوگرافی (داخل نویسی)
دستگاه های استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لپ تاپ - Dell و تبلت - Samsung Galaxy Note 10.1


وبلاگ های برادر
وبلاگ های برادر
نام و نام خانوادگی طراح لوگو: محمد کاشانی
نوع تصویر: لوگو
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی تصویر: رایانه (کامپیوتر)

خورشید پر نور
خورشید پر نور
نام و نام خانوادگی عکاس: تینا مومنی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy Note 3

ماه در نقطه ای دور
ماه در نقطه ای دور
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

ماه کم فروغ
ماه کم فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید بزرگ و پر فروغ
خورشید بزرگ و پر فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - دهکده ی چیچست
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در حال غروب
خورشید در حال غروب
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید به صورت یک نقطه ی کوچک
خورشید به صورت نقطه ای کوچک
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در پشت کوه
خورشید در پشت کوه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید پر نور
خورشید پر نور
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - روستای بند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

هلال کامل ماه
هلال کامل ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

ماه پر فروغ
ماه پر فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: سولماز مقدمی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان تهران - شهرستان قدس
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Sony Experia Miro

طلوع خورشید
طلوع خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: سولماز مقدمی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان تهران - شهرستان قدس
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Sony Experia Miro

ماه در ساعت 16:25
ماه در ساعت 16:25
نام و نام خانوادگی عکاس: سولماز مقدمی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان شرقی - تبریز - پارک ائل گلی
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Sony Experia Miro

خورشید
خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: سولماز مقدمی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان شرقی - شهر سهند
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Sony Experia Miro

غروب خورشید
غروب خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: سواحل جزیره ی کیش
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy Note 3

ماه
ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

ماه پر فروغ
ماه پر فروغ
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

غروب خورشید
غروب خورشید
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان گیلان - شهرستان لنگرود
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید زیبا و درخشان
خورشید زیبا و درخشان
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان گیلان - شهرستان لنگرود
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

هلال باریک ماه
هلال باریک ماه
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

تصویری زیبا از ماه درخشان
تصویری زیبا از ماه درخشان
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

خورشید در پشت ابر ها
خورشید در پشت ابر ها
نام و نام خانوادگی عکاس: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: عکاسی
محل عکس: استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی عکس: تلفن همراه (موبایل) - Samsung Galaxy S4

بنر وبلاگ نجوم و فضا (شماره ی اول)
بنر وبلاگ نجوم و فضا (شماره ی اول)
نام و نام خانوادگی طراح بنر: آرشاویر فتاحی
نوع تصویر: بنر
دستگاه استفاده شده برای تهیه ی تصویر: لپ تاپ - Dell

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز